Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
BSCI BSCI Furniture 2020-03-11 ~
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
TUV TUV TUV NORD As the client required,to do the safety requirement of the sample according to BS EN12520:2010 2011-03-05 ~ 2011-03-09
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
EUIPO 005508157-0002 EUIPO APPEARANCE_DESIGN 2018-07-19 ~ 2023-07-19 Đã xác minh
EUIPO 005508157-0001 EUIPO APPEARANCE_DESIGN 2018-07-19 ~ 2023-07-19 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này